Våra tjänster

Vi är idag underleverantörer av träkomponenter till möbel-, kök- och badindustrin.

Vi arbetar mest med massivträ i ask, ek, björk och bok.

Vi har en modern maskinpark med CNC-maskiner, mestadels 5-axliga.

Vi utför beredning och programmering efter underlag från kund. Underlag kan vara ett fysiskt prov, en pdf-fil eller liknande.

Om Du har en idé, så har vi möjligheten att förverkliga den. Vi kan leverera en bra produkt!

  • TRADITION
  • KUNNANDE
  • FLEXIBILITET